Ommel ry

Yhteisöllistä ompelun iloa

Näytteilleasettaja

Kodin kestot ry

Kodin kestot ry

Kodin kestot ry on valtakunnallisesti toimiva edunvalvonta- ja harrastejärjestö. Yhdistyksen tarkoitus on edistää ja tehdä tunnetuksi kestovaippojen ja muiden kestotuotteiden käyttöä Suomessa.

Yhdistys tukee kestävään kehitykseen, kiertotalouteen ja ekologiseen elämäntapaan kannustavia valintoja. Lisäksi yhdistys ylläpitää ja edistää jäsentensä keskinäistä yhteistoimintaa.

Kaikki Näytteilleasettajat